Bij Minimize Health, bereikbaar via https://minimizehealth.com/, is de privacy van onze bezoekers een van onze belangrijkste prioriteiten. Dit privacybeleidsdocument bevat de soorten informatie die door Minimize Health worden verzameld en vastgelegd en hoe wij deze gebruiken.

Als u aanvullende vragen heeft of meer informatie wenst over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen in Minimize Health. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die wij verzamelen

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die u ons stuurt, en alle andere informatie die u wilt verstrekken.

Wanneer u zich registreert voor een Account, kunnen wij u om uw contactgegevens vragen, waaronder items zoals naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen op verschillende manieren, onder andere om:

  • Onze website aanbieden, beheren en onderhouden
  • Onze website verbeteren, personaliseren en uitbreiden
  • Begrijpen en analyseren hoe u onze website gebruikt
  • Nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteit ontwikkelen
  • Met u te communiceren, rechtstreeks of via een van onze partners, onder andere voor klantenservice, om u updates en andere informatie met betrekking tot de website te verstrekken en voor marketing- en promotiedoeleinden
  • U e-mails sturen
  • Fraude opsporen en voorkomen

Logbestanden

Minimize Health maakt standaard gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en maken deel uit van de analytics van hostingdiensten. De informatie die door logbestanden wordt verzameld, omvat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/uitgaande pagina's en mogelijk het aantal klikken. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van deze informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en het verzamelen van demografische informatie.

Google is één van de derde partijen op onze site. Google gebruikt ook cookies, bekend als DART-cookies, om advertenties weer te geven aan bezoekers van onze site op basis van hun bezoek aan www.website.com en andere sites op internet. Bezoekers kunnen er echter voor kiezen om het gebruik van DART-cookies uit te schakelen door naar het Privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan op de volgende URL -. https://policies.google.com/technologies/ads

Advertentiepartners Privacybeleid

U kunt deze lijst raadplegen voor het Privacybeleid voor elk van de reclamepartners van Minimize Health.

Advertentieservers van derden of advertentienetwerken maken gebruik van technologieën zoals cookies, JavaScript, of Web Beacons die worden gebruikt in hun respectieve advertenties en links die worden weergegeven op Minimize Health, die rechtstreeks naar de browser van de gebruiker worden verzonden. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun reclamecampagnes te meten en/of om de reclame-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt, te personaliseren.

Merk op dat Minimize Health geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

Privacybeleid van derden

Het Privacybeleid van Minimize Health is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Wij raden u daarom aan het respectievelijke Privacybeleid van deze advertentieservers van derden te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies over hoe de opt-out van bepaalde opties.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via de opties van uw individuele browser. Meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers vindt u op de respectievelijke websites van de browsers.

CCPA-privacyrechten (Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen)

Volgens de CCPA hebben consumenten in Californië, naast andere rechten, het recht om:

Een bedrijf dat persoonlijke gegevens van consumenten verzamelt, verzoeken om de categorieën en specifieke stukken persoonlijke gegevens bekend te maken die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.

Een bedrijf verzoeken om alle persoonlijke gegevens over de consument die een bedrijf heeft verzameld, te verwijderen.

Verzoek dat een bedrijf dat persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, geen persoonlijke gegevens van de consument verkoopt.

Als u een verzoek indient, hebben wij één maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

GDPR-gegevensbeschermingsrechten

Wij willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang - U hebt het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. Wij kunnen u voor deze service een kleine vergoeding in rekening brengen.

Het recht op rectificatie - U hebt het recht om te verzoeken dat wij informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onnauwkeurig is. U hebt ook het recht om te verzoeken dat wij de informatie aanvullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.

Het recht op wissen - U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens onder bepaalde voorwaarden te wissen.

Het recht om de verwerking te beperken - U hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking - U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht om te verzoeken dat wij de gegevens die wij hebben verzameld, onder bepaalde voorwaarden aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, overdragen.

Als u een verzoek indient, hebben wij één maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van het internet. Wij moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of te controleren en te begeleiden.

Minimize Health verzamelt niet bewust Persoonlijke Identificeerbare Informatie van kinderen jonger dan 15 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten zeerste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen en zullen wij ons best doen dergelijke informatie onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen of suggesties hebt over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.